O nás

Advokátní kancelář vznikla od 1. 1. 2017 rozdělením původní Advokátní kanceláře JUDr. Kuběna & JUDr. Mičan, která byla založena 1. 7. 1990 a vyvíjela činnost až do 31. 12. 2016.

Advokátní kancelář vykonává tzv. generální praxi, tedy zastupování před soudy a jinými orgány ve všech oblastech práva, a to zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního a veškeré právní agendy týkající se nakládání s nemovitostmi, včetně advokátních úschov. Značná činnost kanceláře spočívá též v zastupování poškozených při uplatňování nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy při dopravních nehodách a pracovních úrazech. Podrobněji v sekci „specializace“.

V naší advokátní kanceláři je kladen důraz na vysokou odbornost právních služeb, individuální přístup k potřebám klienta a snahu najít v dané situaci komplexní, časově i ekonomicky efektivní řešení.