Občanské právo

- Právo smluvní
- Komplexní převody nemovitostí
- Uplatňování nároků na náhradu škody i nemajetkové újmy
- Právo exekuční
- Právo dědické

Trestní a přestupkové právo

- Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
- Zastupování poškozených s nároky na náhradu škody a nemajetkové újmy
- Zastupování v přestupkovém řízení před správními orgány

Obchodní právo

- Obchodní společnosti
- Družstva
- Právo směnečné a šekové

Rodinné právo

- Komplexní zastupování v rozvodovém řízení
- Vypořádání společného jmění manželů
- Spory o výživné
- Spory o péči o nezletilé děti

Správní a pracovní právo

- Služby pro zaměstnance
- Služby pro zaměstnavatele
- Stavební řízení
- Další druhy správních řízení