JUDr. Ivo Kuběna, advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1984. Jako samostatný advokát působí od roku 1989.

Specializace: právo nemovitostí, pohledávky, exekuční právo, trestní právo, rodinné právo